Mi is a Reiki?

 

Reiki BudapestA Reiki eredete az ősi, atlantiszi időkbe nyúlik vissza, de hosszú időre feledésbe merült ez a tudás.

A ma ismert Reiki energiával történő gyógyászat és tanítási módszer Dr. Usui Mikao nevéhez fűződik.                           

Dr. Usui kutatásai során egy buddhista kolostorból származó, szanszkrit nyelven íródott ősi kéziratot talált a XX. század elején.  

Hosszas kutatómunkája eredményeképpen elkezdte alkalmazni az abban leírt módszert, de érezte, hogy még nem teljes a rendelkezésére álló információ. Mivel Japánban már régóta nem használták ezt a módszert, nem volt senki, akitől a beavatásokat meg lehetett volna kapni. Szükség lett volna egy olyan mesterre, aki megvalósította a gyakorlatokat, de ilyen élő személy nem volt.

Dr. Usui elhatározta, hogy elvonul Kurama-Yama hegyre meditálni. Célja az volt, hogy közvetlen beavatást kapjon az Univerzumtól, amely a 21. nap végén meg is történt. Megkapta a választ az univerzális energiák használatának módjára. 

Arra csak később jött rá, hogy a beavatás során aktivizálódott Reiki energiáknak külső gyógyító hatása is van, illetve az ezzel történő gyógyítás nem csak magát a testi gyógyulást helyezi előtérbe, hanem segíti a spirituális fejlődést azáltal, hogy elhárítja betegségeket, mint akadályokat a fejlődés útjából. 

A napjainkban használt Reiki módszer csak „leegyszerűsített" és mindenki számára befogadható alapszintje a teljes Reiki tudásnak, amely nem közismert. 

Usui először barátait kezelte az új módszerrel és csak később kezdett gyógyítani Kyoto szegénynegyedében.

Hamarosan tanítani is kezdte az energiacsatornázás technikáját azoknak, akik nyitottnak bizonyultak a Reiki gyógyító hivatás iránt és felelősséget vállaltak életük irányításában. 

A gyógyítás iránt érdeklődők száma folyamatosan nőtt, lehetőséget adva Dr. Usuinak arra, hogy alaposan tanulmányozhassa a Reiki hatásait a különböző betegségek gyógyításában. Ennek eredményeképpen megszületett Reiki kézikönyve. 

Usui több külön szervezetet is alapított. Az első ilyen a „Reiki Society Usui Kai", majd az „Usui Reiki Ryoho Gakkai". Több tanulónak, köztük Watanabe Kioshi Itaminak is átadta a Reiki teljes beavatási rendszerét és meditációs technikáját. Ő volt az a tanítvány is, akire halála után ráhagyta összes jegyzetét és aki később az Usui Reiki Ryoho Gakkai elnöke lett, annak a szervezetnek az elnöke, amely a mai napig is működik. 

Dr. Usui Mikao halála után a Reiki több irányzatra szakadt. Ezeknek az irányzatoknak a tanításai azok, amelyeket manapság továbbadunk.

A tanítás és kezelés módszerei már nagyban eltérnek az eredeti módszertől, de hatékonyságuk elsősorban a mesterektől és a tanítványoktól függ, mennyire készek arra, hogy felvállalják saját útjukat és életüket.